Disclaimer

Disclaimer

De integrale inhoud van de website (inclusief lay-out, teksten, foto’s, afbeeldingen,…) is eigendom van Mijn Snelle Hap. Alle hieraan verbonden rechten worden beheerd door Mijn Snelle Hap. Bezoekers van de site mogen de inhoud enkel downloaden of kopiëren voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal in zijn oorspronkelijke staat blijft en mits vermelding van Mijn Snelle Hap. Mijn Snelle Hap behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te verwittigen.

Mijn Snelle Hap is een website met recepten, technische informatie over ingrediënten en foto’s van recepten. De informatie op de website is van algemene aard. Het is bedoeld als inspiratie maar kan niet aanzien worden als persoonlijk, professioneel advies naar de bezoeker toe. Er is geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit of verband houdt met het gebruik Mijn Snelle Hap.

Alle blogpost werden geschreven door Lissa Verbruggen. Alle recepten werden ofwel gevonden via het internet, ofwel zelf verzonnen. De recepten die online gevonden worden, worden meestal ook aangepast zodat deze op 15 minuten klaargemaakt kunnen worden. Mijn Snelle Hap levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks die inspanningen kunnen er zich onjuistheden of fouten op de website bevinden. Voor gevolgen van mogelijke fouten, draagt Mijn Snelle Hap geen aansprakelijkheid.

Alle foto’s van de recepten werden gemaakt door Sofie Verbruggen. Deze foto’s mogen gedeeld of gekopieerd worden mits vermelding van Mijn Snelle Hap.

Op deze website is uitsluitend Belgisch recht van toepassing